DELTA MARINA CUP 12 september 2020

Jaarlijks organiseren we in september de Delta Marina Cup. Bij dit sportieve zeilevenement op het Veerse Meer staat gezelligheid voorop. Dit jaar vindt het evenement plaats op zaterdag 12 september 2020 Inschrijven voor het zeilevenement en deelname aan het buffet 's avonds kan hieronder.


START EN FINISH

Zaterdag 12 september 2020 Delta Marina Cup!

 

De start en finish zijn bij de ingang van de haven. Niet alleen leuk voor deelnemers, maar ook voor bezoekers dus! Voor aanvang van de zeilrace wordt er met alle deelnemers gegeten van een ontbijtbuffet. Na afloop van de race wordt er voor een koel drankje gezorgd en sluiten we de dag feestelijk af in een feesttent met muziek, een buffet en een drankje.

 

Zien we u tijdens de Delta Marina Cup 2020 als bezoeker of deelnemer?
Aanmelden kan via onderstaand contactformulier.

 

Gezien het karakter van de Delta Marina Cup, bestaat er geen mogelijkheid tot het indienen van protesten tegen: mededeelnemers, banen, Start/Finish Commissie, het weer en dergelijke.
Verklaring van de verantwoordelijke persoon aan boord (de schipper):
Uitsluitend de schipper (verder hij/zij) bepaalt of het schip de haven uitvaart en/of deelneemt aan de wedstrijd en uitsluitend hij/zij is verantwoordelijk voor de veiligheid van schip en bemanning. Hij/zij verklaart zich te onderwerpen aan de regels van de vaart, voor wedstrijdzeilen en alle andere voorschriften van dit evenement. Voorts verklaart hij/zij geheel voor eigen risico deel te nemen. Hij/zij verklaart dat hij/zij zelf, het schip en de bemanning, als hij/zij aan de wedstrijden meedoet, aan deze bijzondere eisen voldoen. Hij/zij beseft en aanvaardt, mede namens zijn bemanning dat organisatoren, de wedstrijdleiding, hun medewerkers en hun sponsors niet aansprakelijk zijn voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan de boot, de schipper en de opvarenden, het overlijden van personen inbegrepen, of aan derden, alsmede de aan boord zijnde goederen, die direct of indirect in verband met de deelneming aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan en evenmin aansprakelijkheid aanvaarden bij calamiteiten. Hij/zij vrijwaart de organisatoren, de wedstrijdleiding en hun medewerkers van eventuele aanspraken van zijn/haar bemanning op dit punt. Hij/zij verklaart dat hij/zij een geldige en toereikende verzekering heeft die afdoende dekking biedt aan schip, opvarenden en derden tijdens zeilen en wedstrijdzeilen. Hij/zij verklaart mede namens zijn bemanningsleden dat hij/zij, kennis heeft genomen van de “Goofies” 10 geboden” en deze te aanvaarden. Men zal bij inschrijving een vaantje met een rood lint ontvangen, deze dient men duidelijk zichtbaar in de achterstag te bevestigen zodat voor de organisatie en Rijkswaterstaat zichtbaar is wie deelneemt aal de Delta Marina Cup.

Delta Marina Cup

Inschrijfgeld: € 30,00 per schip.

Voor het eerst in onze prachtige haven? Onze havenmeesters tonen u onze haven graag. Als u in de buurt bent kunt u hen oproepen op kanaal 31, of bellen op +31 (0)113 - 30 71 74..
Inschrijven buffet

ik ga akkoord met de algemene voorwaarden