Privacy Policy

Privacy verklaring - Delta Marina B.V.

 

 1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

 1. TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Delta Marina B.V.

Bedrijfsgegevens:

Naam: Delta Marina B.V. (vanaf nu Delta Marina)
Adres: Veerdam 3, 4484 NV, Kortgene
Telefoonnummer: 0113 – 307 171
KvK: 222024254
Website: www.deltamarina.nl

 

De website van Delta Marina (www.deltamarina.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Delta Marina is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

 1. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Delta Marina zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

 1. DOELEINDEN

Delta Marina verzamelt persoonsgegevens via www.deltamarina.nl op een aantal manieren:

 1. Via formulieren op de website
 2. Via de Delta Marina nieuwsbrief
 • FORMULIEREN OP DE WEBSITE

De website is voorzien van een aantal formulieren. In deze formulieren vragen we u om verschillende persoonsgegevens:

 • Aanmeldformulier Delta Marina Cup,
 • Aanmelden buffet (tijdens Delta Marina Cup),

In het Aanmeldformulier voor de Delta Marina Cup vragen wij om:

 • Naam van de schipper,
 • Naam van de jacht,
 • Kleur van de romp,
 • Zeilnummer,
 • Afwijkende zeilnummers,
 • Aantal bemanningsleden aan boord,
 • Aanwezigheid spinnaker (meerkeuze),
 • Klasse (meerkeuze),
 • Naam (van verantwoordelijke aan boord),
 • Adres,
 • Postcode,
 • Woonplaats,
 • Telefoonnummer (aan boord),
 • E-mailadres,
 • Plaats,

Middels dit formulier kunt u zich inschrijven voor de Delta Marina Cup. De gegevens die wij verzamelen met het formulier gebruiken wij om uw (aan)vraag te beantwoorden. Dit doen we telefonisch of per e-mail.

In het Aanmeldformulier voor het buffet (tijdens Delta Marina Cup) vragen wij om:

 • Uw naam,
 • Uw adres,
 • Uw postcode,
 • Uw woonplaats,
 • Uw telefoonnummer,
 • Uw e-mailadres,
 • Datum van het evenement,
 • Aantal ‘volwassenen mosselen’,
 • Aantal ‘volwassenen oesters,
 • Aantal kinderen.

Middels dit formulier kunt u zich aanmelden voor het buffet tijdens de Delta Marina Cup. De gegevens die wij verzamelen met het formulier gebruiken wij om uw (aan)vraag te beantwoorden. Dit doen we telefonisch of per e-mail.

In het Contactformulier vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • Uw adres,
 • Uw e-mailadres,
 • Uw telefoonnummer,
 • Een bericht.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail.

De gegevens die u invoert in dit formulier worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

 • VIA DE DELTA MARINA NIEUWSBRIEF

Op de website kunt u zich aanmelden voor de Delta Marina nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bevat informatie over de diensten van Delta Marina. We verzenden de nieuwsbrief met het e-mailprogramma Mailchimp. U kunt zich aanmelden door uw e-mailadres in te vullen onder het kopje ‘Schrijf u in voor de nieuwsbrief’.

 

Op dat moment komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de Delta Marina nieuwsbrief versturen. Elke nieuwsbrief die wij versturen is voorzien van een knop waarmee u zich kunt uitschrijven. Nadat u op deze knop heeft geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’ en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat u zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben; bijvoorbeeld de reden van uitschrijving. Deze data gebruiken wij om onze nieuwsbrief te verbeteren.

 1. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Delta Marina werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Delta Marina essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Delta Marina zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.deltamarina.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

 1. BEWAREN VAN GEGEVENS

Delta Marina bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

 1. BEVEILIGING

Delta Marina treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Delta Marina.
 • Het personeel van Delta Marina gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Delta Marina maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Delta Marina registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.
 1. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop Delta Marina met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  Delta Marina Kortgene
  Overal vandaan goed bereikbaar

  Genieten van al het moois dat Delta Marina te bieden heeft? Dat gaat gemakkelijk. Wanneer u vanuit de haven wilt beginnen met varen, maar ook zeker wanneer u een mooie locatie zoekt om aan te meren. Rotterdam is op een afstand van 57 zeemijlen en Antwerpen ligt op 37 mijlen afstand. Daarbij is de haven op loopafstand vanuit Kortgene en maar een kwartiertje met de auto vanuit Goes. Delta Marina is voor iedereen goed bereikbaar. Zelfs met het openbaar vervoer komt u gemakkelijk bij de haven.

  ERKENNINGEN EN DEELNAMES

  Naast deze erkeningen en deelnames zijn we met ons Service Center ook Volvo Penta Dealer. Als dealer van Volvo Penta bouwen we motoren in, onderhouden we ze en leveren we losse onderdelen voor uw Volvo Penta motor of aandrijving.